Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Navigační lišta REGISTRACENavigační lišta TABLONavigační lišta STATISTIKANavigační lišta SOUTĚŽENavigační lišta POMOZTENavigační lišta REKLAMANavigační lišta KONTAKTNavigační lišta
Navigační lišta
Horní lišta bez menu
Logo Zpovědnice
Online zpověď Návštěvní kniha Nová zpověď Časté dotazy
Dolní lišta Dolní lišta Dolní lišta
Nabídka voleb Dolní lišta voleb
Zpověď č.815171, vloženo 03.07.2014 12:31:46 Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Víra
Poprvé v životě se nyní zamýšlím nad tím, že žádná vyšší moc neexistuje. Mám strach. Něčeho se tak urputně držíte... I když bylo nejhůř, tak vám zůstávalo malé třpytivé světélko naděje. Jaký má život smysl bez víry v cokoli? Láska jsou hormóny, víra falešné sliby, naděje je lež. Co pak zůstane? Nic. Do zpovědí to přidávám, jelikož si myslím, že to není námět k diskuzi. Jsou to myšlenky, které mě trápí. Nemyslím, že někdy začnu bojovat. K čemu. Možná bych se jen měla zamyslet nad tím, že bych neměla stahovat do depresí i ostatní lidi. Když píšu sem místo toho, abych začala bojovat. To nikam nevede, ale stejně pokračuju psát.
 Ulith Žena Kategorie  VYMAZAT

Zaslaná rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Chceš dnes udělat dobrý skutek ? Pomoz výše uvedenému hříšníkovi tím, že mu dáš nějaké rozhřešení! Můžeš mu ho poslat na e-mailovou adresu, kterou uvedl u zpovědi, nebo napsat veřejně vyplněním formuláře na konci této stránky. A jestliže nechceš, aby pod tvou přezdívkou mohl vystupovat ještě někdo jiný, zaregistruj si ji ZDE !
 
03.07.2014 20:51:35
Bylo by fajn, kdyby nějaká vyšší moc existovala. Ne ovšem taková, které je všechno jedno. Když totiž dojde k nějaké katastrofě, zahynou často nevinní lidé a děti, žádná vyšší moc ještě nikomu nepomohla. K čemu by teda takováhle vyšší moc byla?
Smajlík  Kortox Muž30 Kategorie
03.07.2014 18:04:16
To není pocit. Vyšší moc skutečně neexistuje. Jsme tu každý za sebe a musíme si to tady pořádně užít.
Fakt nestojím o to, aby mi nějaký kultista, ezoterik nebo církevní pako říkali, jak bych měl co prožívat a co bych měl cítit.

Jsou pocity, které stojí za veškerou snahu. Pocit, že jsi užitečná, pocit, že umíš něco navíc, pocit, že umíš vytvořit něco pěkného, pocit, že jsi soběstačná... je toho spousta.
Když se naučíš potěšit sama sebe, začnou tě těšit i ostatní. Do té doby si budeš připadat akorát zbytečná.

Jestli chceš trochu nakopnout do začátku, tak napiš na zamotek na centrum cz.
Smajlík  Zamotek Muž29 Kategorie
03.07.2014 15:13:46
Pomodli se tuto modlitbu:

Pane Bože, prosím tě za odpuštění všech hříchů, kterých jsem se dopustil(a). Děkuji ti Pane Bože za vyslyšení prosby, odpuštění hříchů a uzdravení.
Otče náš...

Pane Bože, Panno Maria, Ježíši Kriste Nazaretský, Duchu Svatý, prosím vás o zrušení všech prokletí, uhranutí, negativních myšlenek, které jsem vyřkl(a) na lidi, kteří mi ublížili. Já, přestože mi ublížili, jim odpouštím. Vím, že jen ty máš právo trestat. Ještě jednou vás prosím o zrušení všech prokletí, uhranutí, negativních myšlenek, které jsem vyřkl(a). Pane Bože prosím tě o tvoji ochranu proti všem lidem, kteří posílají na mne a moji rodinu negativní myšlenky, prokletí. Slibuji ti, že nenávist, závist, zášť, sobeckost, odevzdám tobě. Vím, že mi pomůžeš ji předělat na lásku, radost, štěstí, ke všem lidem.
Děkuji ti Pane Bože za vyslyšení prosby, zrušení prokletí, uhranutí, negativních myšlenek, které jsem vyřkl(a). Děkuji ti za naši rodinu, za všechny lidi, kteří se k tobě s láskou obrací, za boží ochranu.
Otče náš... Amen

Pane Ježíši, potřebuji tě. Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Otevírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Spasitele a Pána. Děkuji ti za odpuštění hříchů. Ujmi se vedení mého života a změň mne, abych byl takový, jakým mne chceš mít.

Pane Bože, ty jediný mi můžeš pomoci, protože jsi největší léčitel světa. Prosím srovnej mi co tělu schází a dej mé duši klid, mír, lásku a víru. Ne má, ale Tvá vůle nechť se stane.

Otče náš...
 to je jednoo
03.07.2014 14:58:31
Svátek Božího milosrdenství

Na přání Pána Ježíše ve zjevení sestře Faustyně Kowalské ustanovil papež Jan Pavel II. druhou neděli velikonoční za svátek Božího milosrdenství. Při jejím svatořečení 30.4. 2000 v Římě řekl: „Bůh si vyvolil tuto prostou, nevzdělanou, ale statečnou a bezmezně jemu důvěřující řeholnici, aby jí svěřil velké poslání: Nést světu poselství Milosrdenství.“

Jak nám zaznamenala sama světice ve svém deníku, který na přímou žádost Pána Ježíše začala psát během posledních čtyřech let svého života,1 zjevil se jí 22.2.1931 sám Pán a vyzval ji, aby podle toho, co viděla, namalovala jeho obraz s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti (srov. Deníček, čl. 47). Řekl jí: „Toužím, aby Milosrdenství mělo svátek. Chci, aby ten obraz, který namaluješ štětcem, byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem Milosrdenství“ (49). Obraz znázorňuje zmrtvýchvstalého Krista, jehož ruce i nohy nesou stopy po ukřižování. Z jeho probodeného Srdce tryskají dva paprsky. Pán Ježíš to Faustyně vysvětlil takto: „Světlý paprsek znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje; červený paprsek představuje krev, která je životem duší. Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého milosrdenství tehdy, když mé umírající srdce bylo na kříži otevřeno kopím“ (299). Výjev obrazu tak spojuje dvě evangelní události: ukřižování Krista a vytrysknutí krve a vody z jeho probodeného srdce (Jan 19,18; 18,34) a zjevení zmrtvýchvstalého Ježíše ve večeřadle při ustanovení svátosti smíření (Jan 20,19-31). Tento druhý úryvek evangelia se čte při bohoslužbách v tuto neděli. Tím obraz znázorňuje Ježíše, jak přináší lidem pokoj skrze odpuštění hříchů za cenu svého utrpení a smrti na kříži.

K vlastnímu svátku Pán Ježíš sestře Faustyně řekl: „Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. (699)

Později Faustyně ještě zdůraznil její poslání, když jí řekl: „Řekni duším, ať nestavějí ve vlastních srdcích překážky mému milosrdenství, které si tolik přeje v nich působit. Mé milosrdenství pracuje ve všech srdcích, které mu otvírají své dveře, spravedlivý stejně tak jako hříšník potřebují mé milosrdenství. Obrácení a vytrvání je milost mého milosrdenství“ (1577). „Je to tvůj úřad a tvůj úkol, abys duším dávala poznat mé veliké milosrdenství, které k nim mám, a vybízela je k důvěře v propast mého milosrdenství“ (1567). „Posílám celému lidstvu tebe se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím je vyléčit přivinutím je na své milosrdné Srdce“ (1588). „Jsi sekretářkou mého milosrdenství; vyvolil jsem tě pro tento úř
 to je jednoo
03.07.2014 14:50:29
to je jednoo: To je odpověď jak noha :D
Ulith: Bude hůř ...

Mimochodem, pobyt v Medžugorji je dobrým testem osobnosti. Jestli ani po týdnu nepodlehnete víře, můžete se právoplatně považovat za psychicky odolné jedince :) Způsoby přesvědování jsou tam věru širokospektrální - od jemných manipulací až po nekompromisní odsuzování bezvěrců. A ti uslzení obrátivší se ... Prostě jízda :)
Smajlík  Jan79 Muž39 Kategorie
03.07.2014 14:35:41
Na otázku o posmrtném životě Panna Maria odpověděla:
Do ráje se odchází při vědomí, které máte teď. Umírající si uvědomuje, že se tělo odděluje od duše. Názor, že lidé se vícekrát narodí a slouží jim různá těla je falešný. Tělo, které vzniklo z pozemských prvků se po smrti rozkládá - víc neožije. Člověk dostane duchovní tělo, s kterým odchází do ráje. Dokonce i ten, kdo v životě velmi hřešil, může jít rovnou do ráje, pokud se před smrtí vyzpovídá, lituje svých hříchů a přijme svaté přijímání. Očistec má více úrovní - ti, co jsou nejníže, jsou nejblíže peklu, a ti, co jsou nejvýše, se postupně přibližují ráji. Největší počet duší z očistce neodchází do ráje na Svátek všech svatých, ale na Vánoce. V očistci jsou i duše, které se vroucně modlí k Bohu a za které se nikdo z jejich rodin na Zemi nemodlí. Bůh jim pomáhá modlitbami jiných lidí. Bůh jim dovoluje, aby se rozličnými způsoby připomenuli své rodině na Zemi a aby jim dali na vědomí, že očistec existuje, aby je povzbudili, že se mají za ně modlit k bohu, který je dobrý a spravedlivý. Větší většina lidí jde do očistce, ale mnozí jdou do pekla - jen velmi malý počet jde přímo do nebe.
 to je jednoo
03.07.2014 14:31:55
Medžugorje
V Medžugorji (v Hercegovině 25 km od Mostaru) se již dlouhou dobu šesti vizionářům počínaje dnem 24. 6. 1981 dodnes (třem z nich ještě každodenně) zjevuje Blahoslavená Panna Maria, jak tady lid s láskou říká - Gospa.
Třetí den zjevení, tj. 26. 6. 1981, dala Panna Maria hlavní poselství, které v dalších zjeveních až po dnešní dobu prohlubuje.Hlavní poselství Panny Marie:
"Mír, mír, nic než mír. Je třeba, aby se lidé smířili s Bohem i mezi sebou. Je třeba věřit, modlit se a postit, litovat svých selhání a obracet se k Bohu."
Požadavky Panny Marie:
- denně se modlit růženec (radostná, bolestná, slavná tajemství)
- co nejčastěji chodit na mši svatou, nejlépe denně
- denně číst Bibli
- postit se ve středu a pátek o chlebu a vodě
- jednou za měsíc přistoupit ke svaté zpovědi
- nosit stále posvěcené předměty (medailky, křížky)
- odpuštění, obrácení, pokora, mír
- pevná víra
- modlit se 4 h denně
Panna Maria jednou řekla: „Kdybyste věděli, jak vás miluji, plakali byste radostí.“
Panna Maria řekla, že modlitbou a půstem se dá i válkám a přírodním katastrofám zabránit.
Informace o zjevení, poutích, poselství: www.verite.cz
 to je jednoo
03.07.2014 13:17:48
Příspěvek porušoval zákony ČR nebo pravidla Zpovědnice - byl odstraněn.
03.07.2014 12:49:51
I bez víry se dá existovat naprosto plnohodnotně, sám jsem existoval na vyšší moc do 12ti let, ale již 7 let věřím ve fyzikální zákony a přírodovědní systém, který se vlastně skrývá za tou vyšší mocí a nabízí mi něco, v co se mohu spolehnout, i když mě odkopnou přátele, i když mi přítelkyně udělá prasárny. Když umíš fungovat duchovně, zkus se dát na psychologii, protože psychologie je taky takové de facto náboženství, protože ne vše tu platí na 100% jako u věd a ještě si pomůžeš sama sobě, protože si odpovíš na to, co se děje s tebou samou.

Ba naopak si myslím, že teprve teď si užiješ i více, protože člověk, který nevěří, si klade otázky, a kdo si klade otázky, myslí, a ten kdo myslí, má smysl života.
Smajlík  Nobody-Niemand
03.07.2014 12:48:00
Jasný... buď stahuješ do depresí ostatní lidi, a nebo díky ostatním se jich třeba právě naopak zbavuješ...

Proč řikat, že víra jsou falešný sliby ? Třeba je to pravda...

Třeba já věřim tomu, že dostaneš všechno na co myslíš. Myslíš si že si pořád v depresích ? No jak chceš... potom budeš v depresích.

Třeba až budeš zase mimo tělo tak si uvědomíš, co si to tu psala za blbosti...

Protože v neby je třeba opravdu taková láska, že všechno špatný co teď prožíváš je naprosto vedlejší...
 Lubos53 Muž26 Kategorie
03.07.2014 12:45:56
všechno je jen v tvých rukách, žádná vyšší moc ani zázrak ti nepomůže, musíš se snažit a všechno získat vlastními silami.. není to důvod k depresi, naopak, je to důvod uvědomit si, že tvoje možnosti jsou neomezené (omezené jen vlastní schopností nebo neschopnosti) a začít na sobě makat..
proto opovrhuji věřícími lidmi, jsou to pro mě jen slaboši neschopni přijmout plnou odpovědnost za svůj život, upínající se k jakési berličce, která jim má v těžké chvíli zázračně pomoci aniž by se o to oni sami zasloužili (modlení se není snaha o napravení problému).. Bůh je jako zlatá rybka - hezká pohádka ale nereálná.. proto "buď sám sobě svým Bohem"
 satanista
03.07.2014 12:44:05
Zbavila jsi se pověrčivosti a svět vypadá najednou jinak? Takový obyčejný... Tak se seber a běž na procházku podívat se jak skutečně vypadá. Pak napiš své nové dojmy;)
Smajlík  Kde domov můjPřidání rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
TVÁ PŘEZDÍVKA:

OPIŠ BEZPEČNOSTNÍ KOD:
Captcha

Tento inzerat koupíte on-line od 100 Kč.
Přidej inzerát on-line od 100 Kč
TEXT ROZHŘEŠENÍ:

PŘILOŽ SMAILÍKA:
Smail Palec nahoru Smail Hrozící Smail Drží palec Smail Není to důležité Smail Dostaneš do huby Smail Smutný Smail Cože?? Smail Safra Smail Pusinka
jupííí tak bacha držím palec to je fuk tumáááš ach jo no nééé ?! safra mmmuc
(žádný )


Změňte svoje cookies preference

Nejlepší chorálová skupina světa... GREGORIAN 2020 ...20th ANNIVERSARY WORLD TOUR.

REKLAMA
Copyright 2003 www.zpovednice.cz + www.spovednica.sk

HIT Týdne:  Super cena 149 Kč