Navigační lišta REGISTRACENavigační lišta TABLONavigační lišta STATISTIKANavigační lišta SOUTĚŽENavigační lišta POMOZTENavigační lišta REKLAMANavigační lišta KONTAKTNavigační lišta
Navigační lišta
Horní lišta bez menu
Logo Zpovědnice
Online zpověď Návštěvní kniha Nová zpověď Časté dotazy
Dolní lišta Dolní lišta Dolní lišta
Nabídka voleb Dolní lišta voleb
Diskuze č.825967, vloženo 24.08.2014 10:13:27 Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Je anarchismus levice nebo pravice???
Ahoj, vždy jsem žila v přesvědčení, že je anarchismus levice. V médiích se vždy pro anarchisty používá sousloví "levicoví extrémisté". Ale když jsem si o tom začala sama něco zjišťovat, tak stále více nechápu, co je vlastně na anarchismu levicového? Vždyť anarchisté chtějí úplné odstranění státu a levicový člověk naopak chce co největší státní přerozdělování.

Dokázal by mi to někdo vysvětlit?
 Ela Mys Žena23  VYMAZAT

Zaslaná rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Chceš dnes udělat dobrý skutek ? Pomoz výše uvedenému hříšníkovi tím, že mu dáš nějaké rozhřešení! Můžeš mu ho poslat na e-mailovou adresu, kterou uvedl u zpovědi, nebo napsat veřejně vyplněním formuláře na konci této stránky. A jestliže nechceš, aby pod tvou přezdívkou mohl vystupovat ještě někdo jiný, zaregistruj si ji ZDE !
 
28.01.2021 20:11:07
Klasický anarchismus, který usiluje o odstranění státního zřízení je těžko zařaditelný do levice či pravice. Ale dnes už mnoho anarchistů nemá za cíl odstranění státu. Spíše jde o to, že podporují ochranu životního prostředí a zdůrazňují odpor k racismu, sexismu, fašismu a pod. A chtějí zachovat a rozšířit svobodu jednotlivců. Takže moderní anarchismus je spíše sbírka názorů vycházející ze svobody jakožto nejdůležitější hodnoty.
 Anonymous peace
28.01.2021 20:02:39
Těžko říci. Je hodně anarchistických směrů, a některé jsou spíše pravicové, jiné zase levicové. Někteří toto rozdělení odmítají. Každopádně anarchismus je velice nedoceněný. Zasloužil by si více pozornosti u vzdělaných lidí a ne u dětí které chtějí rebelovat...
 Anonymous peace
11.04.2015 06:49:07
Většina anarchistických směrů vystupuje antikapitalisticky a prosazuje odstranění soukromého vlastnictví. To sedí na levici.
 JFF
25.08.2014 00:54:01
lopezz: Somálsko je naopak příkladem, jak se od té doby, co odstranili centrální vládu, mají lépe. A kdyby OSN nedodávalo peníze různým warlordům, kteří se prohlašují za centrální vládu, která chce nastolit v zemi pořádek, měli by se ještě lépe.
 Sta67 Muž28 Kategorie
24.08.2014 18:00:08
Levice je myšlenkové hnutí, jehož výchozím záměrem bylo a stále je vymýcení každého druhu vykořisťování a útlaku zaměřeného proti jakékoliv sociální třídě, straně, pohlaví nebo rase. Jakékoliv aktivity vedoucí k naplnění tohoto záměru lze označit jako levicové. Pojem levice měl přibližně vzniknout tak, jak popsala 1sss níže. Pojem pravice je spíš vyumělkovaný, měl vzniknout jako protipól pojmu levice.

Dějinným vývojem pak, k dosažení svého záměru, různí levicoví intelektuálové, levicové strany přidružily levici společenské, sociální, ekonomické aj. znaky, kterými se pokoušejí svého výchozího záměru dosáhnout. Tyto znaky jsou dnes např. přerozdělování bohatství, princip rovnosti, sociální soudržnost, víra v demokracii a její podpora, podpora ekologických a mírových hnutí, politická svoboda, pluralita aj.

Ony znaky jsou pouze prostředky k dosažení vytýčeného záměru, nejsou tedy nezbytnou podmínkou. Proto není pro levici v rozporu např. snižování daní. Často opakovaná jakopodmínka, že pravice daně snižuje a levice daně zvyšuje je nedůvodný mýtus. A stejně tak, co největší státní přerozdělování není nezbytně nutnou podmínkou pro levici. Zřejmě proto jsou anarchisté označování jako levicoví - svým způsobem mohou naplňovat hlavní záměr levice (přívlastek extremistický pak zřejmě proto, že neuznávají demokracii). Naopak např. Vandasova DSSS, nebo Hitlerova NSDAP jsou v přímém rozporu s hlavní myšlenkou levice, protože jejich záměrem jsou rasová nerovnost, útlak některých menšin apod., a proto jsou označované jako pravicové. To, že se obsahově ztotožňují s některýmí levicovými znaky, je irelevantní.

K levici nutno podotknout, že není levice jednohodnotový pojem. Dnešní moderní levice oproti bolševické, komunistické levici nezavrhuje soukromé vlastnictví výrobních prostředků (tj. odmítá zespolečenštění výrobních prostředků). Dnešní moderní levice usiluje o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.
 brindatko
24.08.2014 16:14:26
lopezz:
v lovecko-sběračských skupinách hierarchie prakticky neexistovala... ta vznikla až neolitickou revolucí, která s sebou přinesla společenskou stratifikaci a nadvládu člověka nad člověkem...
 Jerussop
24.08.2014 16:02:39
Jerussop:
to myslíš vážně?
Před statisíci lety byl počet obyvatelstva na Zemi mnohonásobně nižší než v současnosti. Lidé žili pravděpodobně v tlupách, ve kterých byla určitá hyearchie. Ve středověku už určité instituce byly, např. král, knížectví apod. Ale samozřejmě to uspořádání bylo zcela jiné než v současné době. Ve středověku nepotřebovalo obyvatelstvo např. Úřad pro jadernou bezpečnost, když neexistovali jaderné elektrárny a další jaderná zařízení. Už to chápeš?
 lopezz Muž38 Kategorie
24.08.2014 15:34:32
lopezz:
bez státních institucí fungovala lidská společnost statisíce let
Smajlík  Jerussop
24.08.2014 15:21:59
Neřešil bych zařazení anarchistů do nějakého politického směru.Dělení politických směrů na tzv. levici a pravici je spíše zavádějící. Tzv. levice by teoreticky měla usilovat o velké přerozdělování státních financí tak, aby se líp dařilo chudším občanům. Tzv. pravice by měla mít opačný zájem. Každopádně politici z různých politických stran, které nejsou extrémné, chápou, že aby mohl fungovat stát, musí fungovat státní instituce. Kdežto lidi, kteří sami sebe řadí mezi anarchisty, spíše chtějí nějakým extrémním způsobem proti státu protestovat, ale většina z nich asi příliš nepřemýšlí o tom, jak by lidská společnost fungovala bez státních institucí. Jak to funguje nebo spíše nefunguje ve státech, kde je slabá centrální vláda, je vidět třeba na situaci v Somálsku.
viz. např.
http://www.politologickycasopis.cz/userfiles/file/2003/2/2003-2-13-Z%E2%80%A0v%C5%8D%C3%81 - ick%C5%BE-Som%E2%80%A0lsko%20v%20tranzici.pdf -
 lopezz Muž38 Kategorie
24.08.2014 14:57:09
Není anarchismus jako anarchismus.

Jedni anarchisté si chtějí dělat, co se jim zlíbí, přerozdělovat cizí majetek, pokud ho neužívají podle jejich představ, podporují různá anti- hnutí. Ač tito lidé na první pohled bojují proti státu, tak, podobni komunistům, pokud by se dostali k moci, museli by vybudovat silný a ozbrojený stát, aby jejich domnělá práva na přerozdělování ochránil, a aby potlačil ty, kteří s nimi nesouhlasí. To jsou anarchisté ultralevicoví.

Pak jsou anarchosocialisté. Ti nechtějí zabavovat druhým majetek. Věří, že vybudují spolu se sobě podobnými svobodné komunity se sdílením majetku. Ač mají mnohé levicové rysy, silný stát by nepotřebovali.

Pak jsou anarchokapitalisté. Ti neuznávají legitimitu státu rozhodovat o životě a majetku občanů, kteří s tím nevyslovili souhlas. Uznávají jen přirozené právo na ochranu majetku a života, a právo na svododné nakládání s těmito statky. Ti jsou vlastně jedinou ultrapravicí, která existuje. Ostatní, v médiích nazývaní ultrapravicí, jsou podobni spíš komunistům.
 Sta67 Muž28 Kategorie
24.08.2014 14:35:01
Tak ono je všechno tady jaksi naopak- Vandasově DSS se říká ultrapravice a když si někdo přečte jejich program, tak je to skoro až nápadně podobné komunistům...

To samé nechápu, kde vzali že Hitlerova NSDAP je pravice-když už v názvu mají Sociální strana práce že?:D

A anarchismus? To je trošku složitější-ono je absolutní forma anarchismu je skoro totožná s nejvyšším stupněm komunismu, kterého chvála Bohu nikdy nebylo dosaženo. Ale v principu souhlasím s příspěvkem níže- že to vzniklo jako pravicový směr (kirrysník- ale původně cílem anarchizmu nebylo vytvoření státu bez vlády...)
 MrNikdo
24.08.2014 13:19:14
hrrr. :-))
Byli ztělesněním pravice v době vzniku tohoto pojmu.
Heslo Velká francouzská revoluce.
 1ssss Žena24 Kategorie
24.08.2014 13:13:50
1ssss : Monarchisté jsou podle tebe pravice??? Ty chtějí právě že hodně silnej stát, už z principu. Než zas něco vyplodíš, tak příště přemýšlej, trupko.
Smajlík  hrrr
24.08.2014 11:07:23
Levice a pravice jsou pojmy, které vznikly za pochodu událostí, nikoli na základě nějakých definic.
Tehdá v dob Francouzské revoluce byly dva tábory, jejich zástupci seděli po pravici a levici panovníka jako "hlasy poradní".

Vpravo seděli ti, kteří chtěli zachování starého řádu, monarchie, šlechty, přirozené hierarchie ve společnosti, se vším, co to obnášelo = dnes je a podobné nazýváme konzervativci, ti jsou pak stále pravicí a mnozí nechápou proč.

Vlevo seděli ti, kteří se vymezovali vůči starému řádu. Sem z té původní definice řadí všechno to, co kritizovalo o odmítalo starý řád, tvrdilo, že lidé jsou si rovnost, a volalo po nastolení řádu nového - socialismus, komunismus, feminismus, anarchismus...

Právě ona rovnost a nerovnost (viz zachování společenského žebříčku) mezi lidmi se stal klíčový pro zařazování ideologií i v budoucnu.

Vývoj se nezastavil - směry se pohnuly dál, vyvinuly se nové, některé kombinovaly levicové myšlenky s pravicovými - viz např. nacismus, který je označován za krajní pravici, přitom NSDAP bylo programem levicové uskupení - pokud jdeme nad programový rámec - co je charakteristické pro nacismus - rasismus = extrémní nerovnost mezi lidmi; jak to s anarchismem už je snadné odvodit.
 1ssss Žena24 Kategorie
24.08.2014 10:40:08
Levicový člověk chce silný stát, který mu poskytne sociální jistoty. Pravicový člověk chce minimální stát s co nejnižším daňovým zatížením, který mu nekrade z peněženky. Anarchisté odmítají existenci státu úplně, takže nemohou být ani jedno.
 ANALGETKA
24.08.2014 10:30:19
Je to levice.
Je to především ideologie usilující o společnost bez jakékoli nadvlády a cílem je, aby všichni měli stejné možnosti, stejná práva atd. Proto jsou anarchisté antirasisté, antisexisté, antispecisisté atd.
Cílem většiny anarchistů (alespoň dnes) je spravedlnost a rovnost, neexistence autorit a hierarchie. Proto je tu třeba squatting (s cílem domova pro bezdomovce, když je v republice tolik neobydlených domů), dumpster diving, pak třeba organizace Food Not Bombs...

Když si to vezmeš tabulkově:
Prioritou anarchismu jsou sociální jistoty, což je levice. Spravedlnost rozdělovací. Stojí za rovností výsledků, ne příležitostí. Atd :)
 YasminnVici Žena19 Kategorie
24.08.2014 10:20:59
novináře nemůžeš brát vážně... ti pouze papouškují doublethink, co se naučili ve škole... anarchismus není levicový ani pravicový, jelikož tyto termíny mají význam jen za existence státu a vyjadřují míru státního přerozdělování...
 kirrysníkPřidání rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
TVÁ PŘEZDÍVKA:

OPIŠ BEZPEČNOSTNÍ KOD:
Captcha

Tento inzerat koupíte on-line od 100 Kč.
Přidej inzerát on-line od 100 Kč
TEXT ROZHŘEŠENÍ:

PŘILOŽ SMAILÍKA:
Smail Palec nahoru Smail Hrozící Smail Drží palec Smail Není to důležité Smail Dostaneš do huby Smail Smutný Smail Cože?? Smail Safra Smail Pusinka
jupííí tak bacha držím palec to je fuk tumáááš ach jo no nééé ?! safra mmmuc
(žádný )


Nejlepší chorálová skupina světa... GREGORIAN 2020 ...20th ANNIVERSARY WORLD TOUR.

REKLAMA
Copyright 2003 www.zpovednice.cz + www.spovednica.sk