Navigační lišta REGISTRACENavigační lišta TABLONavigační lišta STATISTIKANavigační lišta SOUTĚŽENavigační lišta POMOZTENavigační lišta REKLAMANavigační lišta KONTAKTNavigační lišta
Navigační lišta
Horní lišta bez menu
Logo Zpovědnice
Online zpověď Návštěvní kniha Nová zpověď Časté dotazy
Dolní lišta Dolní lišta Dolní lišta
Nabídka voleb Dolní lišta voleb Asko-nabytek.cz
Diskuze č.103729, vloženo 01.03.2006 19:40:25 Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Václav Havel
Tady je něco Havlovi, dával jsem to sem už dřív, je to výpis z jedný diskuse o Václavu Havlovi.

Jen aby se nezapomnělo... Opakování je matka moudrosti. A přečíst by si to měl každej.

SPPLECNOST PODLE HAVLA !!! Autor: PAVEL1 Datum: 21. 02. 05:23 Státní svátek u příležitosti vzniku Československé republiky - 28. říjen - je v posledních letech přijímán veřejností poněkud vlažně. Lidé tento den spíše vnímají jako příjemné oproštění od pracovních povinností. Zásluhu na této nelichotivé vizitce našeho národa mají nejenom média, ale rovněž vládnoucí politici, kteří, když už si na toto historické datum vzpomenou, činí tak pouze z chladné vypočítavosti. V letošním roce jsme mohli dokonce v tisku zaznamenat polemiku o tom, zda vůbec máme co slavit, když už Československo neexistuje. Ponechám na čtenářích, aby si na takový blábol udělali úsudek sami. Jako každý rok od listopadového podvodu, tak i letos byl součástí oslav státní prezident Havel. Člověk, který má nemalý podíl na tom, že společný stát Čechů a Slováků již neexistuje. Stačí si vzpomenout na jeho zbabělý útěk z prezidentské funkce. Tehdy se psal rok 1992. Dnes, po devíti letech, sedí Václav Havel na Pražském hradě jako prezident České republiky. Svůj mandát "obhájil" v roce 1998 skutečně kuriózním tahem - nechal zavřít svého protikandidáta a díky "pankráckému" hlasu ve volbě uspěl. Ke koloritu státního svátku patří bohužel i Havlova one-man-show při příležitosti předávání státních vyznamenání. Své projevy, prošpikované "filosofickými moudry" a vizemi jednotného světa, využívá Havel ke kritice všeho a všech - společnosti, právního řádu, přežívání komunistického smýšlení. Nejinak tomu bylo při letošní repríze. Čím větší je jejich počet, tím patrnější je Havlova odtrženost od reálného života i jeho krátká paměť. Jinak totiž jeho vystoupení hodnotit nelze.

Tepání zlořádů minulého režimu, pomalé nastolování spravedlnosti a "ochablá vůle potrestat tvůrce komunistického režimu" jsou podle Havla důkazem "naší nedostatečné schopnosti vyrovnat se s minulostí". Zde je však nutné panu "dramatikovi" poněkud osvěžit mysl. Nebyl to snad on, kdo se v roce 1989 spojil s komunisty, aby se jimi ovládaným parlamentem nechal zvolit prezidentem? Nebyl to snad on, kdo si za svého nejbližšího spojence vybral Mariána Čalfu, osvědčeného komunistického aparátčíka? Nebyl to snad Havel, kdo podporoval setrvání komunistického generála Vacka ve funkci ministra obrany a kdo celá léta nečinně přihlížel tomu, jak se bývalí estébáci a převlečení komunisté přes noc změnili v zastánce tržní ekonomiky, kteří vytunelovali a vydrancovali co se dalo? Odpovídat je asi zbytečné. V další pasáži svého projevu se Václav Havel pozastavuje nad tím, že "zase je nadáváno všem, kteří si troufají samostatně,

nezávisle a kriticky myslet a psát. Jsou dokonce vyhlašováni za větší škůdce národa a brzdiče pokroku než hejna bulvárních drben, schopných na objednávku šířit cokoliv o komkoliv a velmi nepříjemně nám tím zpřítomňovat dusnou atmosféru štvanic z éry druhé republiky, protektorátu či padesátých let." S tímto vyřčeným názorem lze souhlasit. Ano, polistopadová doba opět přinesla skandalizování všech, kteří si dovolili nesouhlasit s oficiální linií, hlásali odlišné názory a říkali pravdu nahlas a včas. Nechutné praktiky "české demokracie" na své kůži nejvíce pocítili Republikáni. Jejich funkcionáři, členové a příznivci byli za své názory nejen šikanováni a napadáni, ale i odsuzováni k trestu vězení. Avizovaná svoboda projevu dostávala v souvislosti s Republikány na frak. Jako příklad můžeme uvést kauzu Tomáše Kebzy, který byl za své články v Týdeníku Republika odsouzen k desetiletému(!) zákazu publikační činnosti. A znovu je třeba panu Havlovi připomenout: Kdo jako první odstartoval útoky proti Republikánům a PhDr. Miroslavu Sládkovi, kdo je označil za fašisty, rasisty a nepřátele demokracie? Nebyl to náhodou Václav Havel? Ano, byl! Ten samý Václav Havel má nyní tu drzost beze studu hovořit o potlačování nepohodlných názorů, když on sám takové represe prosazoval. Nemá asi cenu podrobněji se výše uvedenými výroky zabývat. Havel prostě už jiný nebude. Vinu vždy hledá jinde, jen ne u sebe. Jak by také ale mohl. S podlomeným zdravím,

obklopen pochlebovači, žije ve svém uzavřeném světě. Světě samoty a ješitnosti, v němž není místo na upřímnou, byť někdy nelítostnou pravdu. Pravda a láska nezvítězila nejenom ve společnosti, ale ani v Havlovi samotném. Zbylo jen to srdíčko u jeho podpisu. Bohužel na papíře. : : : : : V roce 1989 šířilo Občanské Fórum dopis herce Josefa Kemra, který vychvaloval předky Václava Havla, bratry Havlovy, za pomoc : : : : : českému protifašistickému odboji. Zcela jiný pohled na ně, spolu s obviněním Antonína Novotného, prezidenta komunisty, i Václava : : : : : Havla, prezidenta dnešního, přináší Zdeněk Spálovský. Ten vstoupil do historie svým soudním sporem s prezidentem Havlem za : : : : : články, které o něm publikoval v našich i zahraničních médiích. Redakci Špíglu zaslal k uveřejnění tento otevřený dopis, který se : : : : : souhlasem redakce zveřejňujeme na našich stránkách: : : : : : Otevřený dopis Václavu Havlovi : : :

: : Václave Havle, tímto dopisem doplňuji otevřený dopis ze dne 1. 8. 1993. Když jsme spolu jednali 27. 12. 89, : : : : : varoval jsem Vás, abyste se neopovážil omlouvat Němcům, pokud tak učiníte, budu první, kdo se proti Vám postaví. : : : : : Mám k tomu to největší právo, jak se v tomto dopise dozvíte. Nechtěl jsem hovořit o protektorátní minulosti Vaší rodiny, : : : : : protože zastávám názor, že děti nemohou za chyby a zločiny svých rodičů, pokud nepokračují v těchto zločinech. Vy : : : : : jste převzal štafetu sionistickonacistickou a pokračujete ve zločinu vlastizrady, které se dopustil Váš otec a strýc, proto : : : : : jste plně vinen. : : : : : Váš otec a strýc byli členy organizace sv. Pavel, která byla založena v minulém století a trvá dodnes. Tato : : : : : organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci slovanských národů, což napsal Karl Marx - Mardochej v roce : : : : : 1849. : : : : : "Úplný zánik Jihoslovanů jest požadavkem evropské kultury, protože budou poněmčeni a pomaďarštěni. Jsou to : : : : : banda lupičů a příští světová válka přinese zánik Jihoslovanů. Čechové, k nimž chceme Moravany a Slováky počítat, : : : : : ačkoliv se řečí i minulostí od sebe liší, neměli nikdy svých dějin a tento nikdy neexistující národ činí si nároky na : : : : : samostatnost? Nemají žádného práva na národní samostatnost a nemohou ji nikdy dosíci:" : : : : : Toto je také součást tajného židovského učení "KABALA". Další historický výrok, který je naplňován, s vaší přímou : : : : : pomocí. "My nejsme potomci oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém proti koncilu : : : : : kostnickému, my jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila Tábory a na Bílé Hoře husitské stavy : : : : : české..." : : : : : "My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů, komunisty 15. století, a my, : : : : : Schwarzenbergové, budeme bojovati proti Vám novohusitům s touže rázností, jako pánové z Růže bojovali proti starým : : : : : husitům. Karl von Schwarzenberg, r. 1889. : : : : : Ve službách Kohla a Německa : : : : : Tak jako Henlein plnil vůli a rozkaz Hitlera, tak Vy plníte vůli Kohla, Kinkla a Německa. K tomuto lokajství Vás : : : : : zavazuje Vaše členství v organizaci sv. Pavel a německé občanství. Aby byl beze zbytku splněn plán likvidace naší : : : : : země Československa, kterým jste pověřen, byl Vám určen Schwarzenberg jako kurátor, proto že Váš alkoholismus : : : : : nezajišťoval toto plnění. Proto zastával takovou významnou funkci, dostal státní občanství ihned a majetek. Tento : : : : : potomek cizácké a nepřátelské šlechty nemá právo vůbec do naší země vkročit, natož aby měl tyto výhody.

Já, : : : : : plnoprávný občan nemám žádná práva a majetek jsem nedostal, přesto, že jsem prošel peklem nacismu a komunismu. : : : : : Deklarace je německý diktát. Tímto je uznána Mnichovská dohoda a Protektorát a naše podřízenost Německu. : : : : : Dopustil jste se toho nejhoršího zločinu vlastizrady na naší vlasti. To, co nestačili uskutečnit Váš otec a strýc s německou : : : : : podporou a pomocí, dokončujete to teď Vy, pod rouškou sametu, humanity a Listiny lidských práv, kterých zneužíváte s : : : : : cynismem Vám vlastním. : : : : : Hitler dosazen a financován Amerikou? : : : : : Adolf Hitler, také člen organizace sv. Pavel, byl osobním přítelem obou Havlů, kteří pro něj pracovali oficiálně od : : : : : roku 1933, proti naší republice. I když byli významní členové zednářských lóží, o tom věděli nacisté a samozřejmě i : : : : : Hitler, protože byl ortodoxní Žid, dosazen Amerikou a financován, nesmělo se těmto dvěma ublížit. Byli pod ochranou : : : : : samotného Hitlera. Toto je důkaz, co je sionistický nacionalismus, který obsahuje "kapitalismus, komunismus, fašismus, : : : : : nacismus, globalismus, který Vy teď připravujete. : : : : : Po okupaci 15. 3. 39 bylo v Lucerně zřízeno sídlo SD - Sicherheitsdienst a Gestapa. Oba Havlové pracovali jako : : : : : agenti. Byly tam zřízeny konspirativní byty, kde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Váš strýc zajišťoval pro : : : : : gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Váš strýc pak dostal doklady : : : : : na německé jméno a příjmení a stal se řádným úředníkem pražského gestapa. Já jsem ho poznal, když mne v Praze : : : : : zatýkal pod jménem Klaus Wiedermann. : : : : : Než byla provedena okupace Československa, měl Váš strýc a otec vytvořenou organizaci agentů, kteří pak : : : : : údajně pracovali pro skutečný odboj. Proto mohli pronikat do skutečného odboje a likvidovat naše nejlepší lidi. Mají na : : : : : svědomí mnoho našich občanů, které dostali do koncentračních táborů a vězení, a osobně zabili přede mnou 3 lidi. Mají : : : : : podíl na likvidaci štkp. Morávka, pplk. Balabána, pplk. Mašína a také podíl na zatčení a věznění v koncentračním táboře : : : : : Dr. Milady Horákové. : : : : : Tajně hlídali Heydricha : : : : : Když byl do Protektorátu přeložen Heydrich s úkolem likvidovat členy zednářských lóží a zlikvidovat náš národ, : : : : : Hitler žádal Vašeho strýce, aby Heydricha tajně hlídali. Byl rodinným přítelem Vaší rodiny a Vás choval na klíně a při : : : : : tom netušil, že je vlastně hlídán. Pátral po původu Hitlera. Byl jeho tvrdým odpůrcem zednářských lóží, které likvidoval : : : : : bez slitování a Vašeho otce a strýce se nedotkl. Když poslal Heydrich své dva agenty do Polné, Váš strýc okamžitě : : : : : podával zprávu Hitlerovi, s kterým měli přímý kontakt. Byl to I Hitler, který okamžitě žádal Ameriku o likvidaci : : : : : Heydricha. Ta byla provedena na žádost Beneše!! Byl to Váš otec, který určil Lidice jako místo původu atentátu, Váš : : : : : otec a strýc mají na svědomí tragédii lidickou. : : : : : 4. ledna 1944 jsem předával zprávu i v Praze a varování. 5. se mělo uskutečnit navázání styku. Bylo podezření, že : : : : : jde o provokaci a nebyla jistota, že jde o skutečnou skupinu odboje. Byl jsem požádán o pomoc. Žena, která měla být : : : : : mou údajnou matkou, mi měla krýt záda. V 10 hod. na nábřeží naproti Národnímu divadlu byl jsem tím dotyčným sražen : : : : : na zem. Od Národního divadla vyběhli nějací muži. Chtěl jsem utéct, ale ten, který tam čekal, mne nepustil. Dostal jsem : : : : : ránu a upadl na zem. Ta žena přiběhla a volala na muže, který přiběhl a kopl mne "Pane Havel, co Vám můj syn : : : : : udělal, proč ho kopete?" Ich bin nicht Havel, a ženu udeřil. Srazil ji na zem, hned přijelo auto, do kterého nás vhodili. V : : : : : Bartolomějské výslech. Kdo jsme, odkud a ke které skupině patříme. Ta žena byla velmi statečná, moc na ni : : : : : vzpomínám. Pane Havel, toto je velký omyl, my nikam nepatříme. Váš strýc zařval. "Ich bin nicht Havel, Ich bin Klaus : : : : : Wiedermann:" Ale já Vás znám, povídá ta žena, jste Miloš Havel a ten vedle je Václav Havel a tento pán je Pružínský : : : : : Klaus. A tady udělala chybu. Klaus bylo krycí jméno. Váš strýc a ti ostatní kati zařvali, a Váš otec zaječel. Tak přece. : : : : : začal ten pravý výslech. Bylo jich tam dost na týrání, dost. Když jsem zavolal, "maminko", váš otec uměl dávat pěkné : : : : : facky. Po každé jsem omdlel. Tu paní křísili a znovu bili, strhli z ní šaty a nějakými pružnými holemi ji mlátili. Váš strýc : : : : : šílel, protože nepromluvila. Když se probrala, chtěla vstát, ale nemohla, byla skoro nahá. Váš strýc se k ní naklonil ještě : : : : : s jedním zařval "Ty čechiše švajnehund, budeš mluvit?" A ona najednou klidně povídá: "Pane Miloši Havle, Vy jste : : : : : lidská bestie". Váš strýc popadl tu hůl a udeřil ji tak nešťastně, že ji zabil. Začal jsem plakat a volal "Maminko, co ti : : : : : udělali"? Probral jsem se až na kobce na Pankráci. Nebudu popisovat to mučení, kterým jsem prošel. Zde mne : : : : : vyslýchali Němci. Já jsem své jméno a kdo jsem nevyzradil. Byl jsem si vědom, co by to znamenalo pro mou rodinu a : : : : : organizaci. Pojem času jsem ztratil. Když mne převáželi do Berlína, bylo již teplo. Dali mne na kobku, kde byli dva : : : : : občané Dánové. Při každém výslechu mi vzali šaty, nahého mne pověsili na dobytčí háky za nohy a bičovali mne. Ten : : : : : gestapák co mne vyslýchal byl sudetský Němec a uměl česky. Sám mi to řekl, že pochází od Karlových Varů a že se : : : : : budu hlásit jako "čechiše švajnehund".

To jsem neudělal, mlčel jsem. Byl jsem bit nějakým bičem a pěstmi. Moji : : : : : spoluvězni mne opatrovali, hladili mne a byli mi velkou oporou. Byl jsem na konci sil fyzických, nemohl jsem už chodit. : : : : : Měl jsem pár dnů pokoj, klid, pak přišel další výslech. K mému překvapení, nějaká kancelář, ale jaksi holá. Byl tam stůl : : : : : a kolem něj seděli nějací muži v uniformách a také v civilu. Byli mírně rozpití a pak se mi představil Váš otec, strýc, : : : : : Pružínský Klaus a ten další byl Klaus Wilfer, rezident II. oddělení pražské SD a byl tam nějaký malý chlapec v uniformě : : : : : Hitlerjungend. Stál u Vašeho otce, který ho hladil po hlavě. Když Váš otec na mne zařval jak to že se nehlásím jak mám, : : : : : jak se jmenuji a kdo jsem, tak jsem mlčel. Svlékli mne do naha a bičovali po chodidlech s tím, že to ze mne dostanou. : : : : : Nemohl jsem se postavit, klečel jsem. Pak ke mně přistoupili ti v uniformách a Váš otec a každý měl v ruce sklenici a : : : : : popíjeli. Ten gestapák na mne řval "Du čechiše švajnehund, budeš se tak hlásit nebo ne?" Zakroutil jsem hlavou, že ne. : : : : : Kopl do mne a já upadl. Ten chlapec přiběhl a kopal do mne, až jsem močil krev, pak zvedl pravou ruku a volal Sieg : : : : : Heil, Heil Hitler. Pak ke mně přistoupil ten gestapák i s Vaším otcem a něco německy říkal Vašemu otci. Ten se smál a : : : : : kýval hlavou a něco říkal. Přivedl moje dva spoluvězně. Ten gestapák mi říkal, když se tak nebudeš hlásit, tak ty dva : : : : : zastřelíme. Nevěřil jsem, že by to udělali. Zakroutil jsem hlavou. Vzal pistoli a chtěl je střelit, Váš otec ho zastavil, vzal : : : : : mu pistoli a ty dva spoluvězně zastřelil. Byl to pro mne šok, ten malý chlapec k nim přiběhl a kopal do nich a pak volal : : : : : Heil Hitler a Sieg heil. Váš otec ho za to chválil a hladil. Mohl mít tak 7 až 8 roků. Pak přivedli další vězně, tři, jeden z : : : : : nich mluvil francouzsky. Váš strýc i otec na mne řvali, že je také zastřelí. Nemohl jsem si vzít na svědomí další lidské : : : : : životy. Kleče jsem se hlásil "Her komandant, ich bin heftlink čechiše švajnehund ohne nahme:" Hurónský řev a řehot : : : : : jaký spustili jsem do té doby neslyšel. : : : : : Odsouzen jako nepřítel Třetí říše : : : : : 25. května 1944 jsem byl nějakým soudem souzen, pro nepřátelskou činnost proti socialistickému státnímu zřízení. : : : : : Svědkové proti mně byli Váš otec, strýc, Pružínský Klaus a Klaus Wilfer. Na základě jejich svědectví, kterým dokazovali, : : : : : že patřím k nepřátelské organizaci, svědkové jednoznačně potvrdili, že jsem se ohlásil přesně podle domluvy. Soud : : : : : dospěl k jednoznačnému závěru, že jsem člen nepřátelské organizace, jejíž činnost je zaměřena škodit Velkoněmecké : : : : : říši a socialistickému státnímu zřízení. Proto jsem byl odsouzen k smrti s podmíněným odkladem tří měsíců. Pokud do té : : : : : doby nesdělím své jméno a nacionály, budu popraven. Tlumočník, který mi překládal celý průběh soudu, byl zřejmě : : : : : Čech. Mluvil perfektně česky. : : : : : Za krátkou dobu jsem byl s několika spoluvězni převezen do Mauthausenu. Než jsem byl dán na oddělení : : : : : transportu, bylo mi vytetováno číslo 80943 na předloktí levé ruky. : : : : : Vězněm v Mauthausenu : : : : : V Mauthausenu jsme projeli nějakým tunelem. Přebral mne nějaký vězeň, mluvil česky a než mne dal na celu, tak : : : : : se mne ptal, jak se jmenuji a odkud jsem. Řekl jsem zase - nevím. Na cele byli tři vězni ve vězeňských šatech, : : : : : odsouzeni k smrti. Když se zavřely dveře, jeden z nich mi povídá. "Ani nám neříkej svoje jméno, ani odkud jsi. Vydrž a : : : : : nezraď." Byli to příslušníci dem. pravice, Ing., Zdeněk Čech, Dr. Prof. Jindřich Spáčil a prof. Marek Neumann. Cela byla : : : : : holá, spali jsme na holé zemi a nesměli ven. Ten vězeň, který mne přebral spolu s dozorcem, byl kápo a placený agent : : : : : gestapa, pomocník kata - Antonín Novotný, budoucí prezident Československé socialistické republiky a první tajemník : : : : : ÚV KSČ. Jednou se mne zeptal Zdeněk Cech, čím je můj otec. Obchodník říkám a vtom se otevřou dveře a Novotný : : : : : zvolal, živnostenský parchant. Poslouchal za dveřmi. Trval na mé popravě spolu s mými spoluvězni. Také to dokázal. : : : : : Odvedli nás na celu smrti a přede mnou byli ti tři popraveni, když přišla řada na mne, otevřely se dveře a někdo zařval : : : : : "Halt" a německy něco volal. Nesměl jsem být popraven, protože lhůta tří měsíců neuplynula. : : : : : Odbojová organizace, které velel JUDr.Jan Uher, vyvinula všechnu svou moc a tajně mne z Mauthausenu dostali : : : : : ven. : : : : : Vážil jsem necelých 25 kg. Váš otec a strýc mají podíl na likvidaci plk. JUDr. Jana Uhra, pplk. Ing. Jiřího : : : : : Melichara, vypálení Javoříčka a vyvraždění mužů od 15 let. Byli to bestiální zrůdy, které Vy dnes oslavujete jako hrdiny, : : : : : což Vás plně charakterizuje. : : : : : Co obsahuje tajná přísaha? : : : : : Plně jste převzal jejich odkaz, který naplňujete. Plníte také přísahu, kterou jste skládal v Izraeli opřen o Zeď nářků : : : : : a při Vašem svěcení do 30. svěcení ve stupni 1. Jednáte přesně jak jste slíbil. Rozbít náš stát, podrazit lid, nadělat z nás : : : : : otroky a poslušné stádo konsumentních tvorů, vnutit lidu apatii, beznaděj, Ihostejnost a nezájem o věci veřejné, musela : : : : : narůst kriminalita, prostituce, drogy a tím rozbít morální hodnoty společnosti. Jednáte přesně podle zasvěcení: Já, : : : : : jedině já, vše k vůli mně, vše pro mne, a to všemi možnými prostředky. Přísahu, kterou jste skládal v Izraeli, byla : : : : : přísaha Bohu zla - Jahvemu - Luciferovi a Satanovi. Nejsem fanatik, ale tvrdý realista. Zlo, v kterém stojíte, se muselo : : : : : ukázat, odhalit svoji tvář. To se stalo. : : : : : Já jsem skládal přísahu Životu, Pravdě a Spravedlnosti - tomu Bohu, který stvořil Vesmír, planetu Země a Člověka, : : : : : Stvořiteli. Soud, o který jsem požádal, není spor dvou jedinců, ale boj dvou systémů. Dobra a zla. To, že jste mi dal : : : : : milost, ne z humánních důvodů, ale proto, abyste mi zavřel hubu. To jste dal naprosto jasně najevo, že mám pravdu a z : : : : : té máte strach. : : : : : Proto říkám: Buď život nebo smrt, bud pravda nebo lež, buď spravedlnost nebo zločiny a bezpráví. : : : : : Ochráncem vlastizrádných zločinců : : : : : Buď já a ten dobrý, čistý obelhaný a okradený lid a moje vlast anebo Vy a ta banda vlastizrádných zločinců, které : : : : : chráníte a kterým tolik vyhovujete. Proto žádám referendum, protože jedině lid je pánem v zemi a z jeho vůle pochází : : : : : veškerá moc ve státě. : : : : : Máte-li tak silnou podporu lidu, jak uvádí sdělovací prostředky, nemáte se čeho bát. Navrhuji Vám jen pro nás dva : : : : : dialog v České televizi. Totéž také navrhuji Václavu Pružinskému - Klausovi, po našem pohovoru. Těším se na ten : : : : : pohovor, věřím, že bude a loučím se tak, jak jsem se musel hlásit Vašemu otci a strýci. Herr komandant heftlink čechiše : : : : : švajnehund nr. 80943 ohne nahme.

 Fildasek E-MAIL:   Muž99 Kategorie  VYMAZAT

Zaslaná rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Chceš dnes udělat dobrý skutek ? Pomoz výše uvedenému hříšníkovi tím, že mu dáš nějaké rozhřešení! Můžeš mu ho poslat na e-mailovou adresu, kterou uvedl u zpovědi, nebo napsat veřejně vyplněním formuláře na konci této stránky. A jestliže nechceš, aby pod tvou přezdívkou mohl vystupovat ještě někdo jiný, zaregistruj si ji ZDE !
 
17.01.2015 12:21:50
Ich liebe Deutschland!!!!!!
 Seppp
02.03.2006 19:09:44
už jsme se tu shodli, že Havel je ostuda národa
Smajlík  zorz Muž18 Kategorie
02.03.2006 12:52:43
Zildijan: blouznění schizofrenika o židovském spiknutí.. :-) hezký..

Fildásek: tohle je věc napsaná dávno před tim co už neni prezident - to znamená kdy?
 Alef Muž Kategorie
02.03.2006 10:46:10
S první částí souhlasím co se týče názoru na VH, ta druhá mi přijde spíš jako blouznění schizofrenika o židovském spiknutí, ale co my víme.
 Zildjian Muž41 Kategorie
02.03.2006 10:05:54
liduna: neboj, tenhle text on už několikrát dostal, neřek bych že to je házení špíny, o první části by se dalo diskutovat ale druhá část jsou fakta
 Fildasek Muž33 Kategorie
02.03.2006 08:37:08
Nečetl jsem až do konce, ale s něčím souhlasím. Četl jsem projev Havla z eknomického fóra pro mladé ekonomy a je vidět, že ten člověk je prostě filosof a idealista, který je naprosto odtržen od reality. S tím souhlasím. Nicméně právě idealisté posouvají společnost dál, protože nastolují otázky, které by jinak ani nevešly ve veřejnou diskuzi.
 Votrapa Muž Kategorie
02.03.2006 08:01:08
Je ubohé vylévat špínu na někoho, kdo se může těžko bránit.
Ten text jsi měl poslat panu Havlovi.
 liduna Žena45 Kategorie
02.03.2006 07:55:50
příznávám, že se mi to nechtělo číst....

...Havla mám ráda...by to poslední politik s morálními hodnotami.....
 Kačka Žena31 Kategorie
02.03.2006 01:30:29
Fildasek: Jo jo to víš jsem holt jednoduchučkej primitiv jestli mi to chceš přijí říct do očí tak si řekni dám ti adresu
 korčula Muž Kategorie
02.03.2006 01:18:47
Bába AliBaba: měl asis přečíst tu 2. půlku, ta je zajímavější, co se týče odsunu němců bylo to slabej odvar oproti tomu co tady dělali skopčáci a jejich posluhovači, byla to dobová záležotost a byla tady nálada, že by jim opravdu nikdo sváču na cestu nepřibalil (věř že ani ty), to že se stalo spoustu nespravedlností je fakt a důsledek nesmyslnosti jakýkoliv války.
Řeknu ti jedno, moje prateta je sudetská němka a mam to takříkajíc z první ruky, vim co se tasdy dělo před i i potom, ona sama se styděla co tady její krajani dělali a nikdy by jí nenapadlo si na odsun ztěžovat, protože to bere jako spravedlnost i přesto, že její rodina tady žila 100 let před příchodem 5 kolony.

Alef: tohle je věc napsaná dávno před tim co už neni prezident

chegevara: já netvrdim že všechno je pravda, ale sposutu věcí jsem četl i jinde, spoustu věcí jsou fakta

korčula: docházejí ti argumenty co? jseš mooc jednoduchoučkej klouček, jakejkoliv jinej názor než názor pravicovej je pro tebe komunistickej, i když jsou to věci co fungujou v jinejch evropskejch státe EU a tam žádnej komunismus neni, ale to ty asi nevíš, chtěl bych mít stejně jednoduchej pohled na svět jako ty
 Fildasek Muž33 Kategorie
01.03.2006 22:42:36
Havel byl poslední politik, kterému jsem opravdu věřil.
 bilej tygr Muž70 Kategorie
01.03.2006 22:17:48
Dělat si názor na základě jednoho článku a ne na základě hlubokého mnohovrstevnatého studia různých pramenů je kýč, navíc v souvislostech dnešní doby a toho, že se po Havlovi rádo plive od té doby, co přestal být prezidentem, je to kýč dvojnásobný. Neříkám, že to je nebo není pravda, jen je to lacině podáno.
 Alef Muž Kategorie
01.03.2006 22:10:50
Fildásku nechci ti do toho kecat,ale ten článek jsem přečetl do půlky a můžu ti říct, že jeho autor by se před 17ti lety skvěle uživil jako redaktor Rudáho práva a podobných plátků.Útoky na rodinu jsou ubohý.
Na omluvu Němcům měl Havel svůj názor a nechápu proč mu ho někdo vyčítá.Pravdou je, že Češi se dokázali chovat taky jako zvířátka(viz událost v Ústí nad Labem,kde čeští "hrdinové" naházeli Němce, včetně žen a dětí do řeky a ještě po nich stříleli).
A co se týče zákazu či nezákazu komunistů. To že komunisté nejsou zakázaný, považuju za velkou chybu(i Havlovu),ale je jasný, že vůle po zákazu chyběla v celé české politice. Navíc si nemyslím, že by se tolik změnilo. Holt bychom místo KSČM měli Stranu práce nebo nějáký podoný paskvil se stejnými lidmi se stejným programem jen jiným názvem.
Neberu nikomu právo na vlastní názor,ale takovéhle útoky mi přijdou opravdu ubohý.
Smajlík  Bába AliBaba Muž21 Kategorie
01.03.2006 21:58:21
Je roztomilé, že nejvíc se Havla zastává "cizinec". Díky chegevara! :-)
Smajlík  Cotton Žena37 Kategorie
01.03.2006 21:56:33
Havel je King. A tohle jsou sračky.. ;)
Smajlík  xZdenish Muž27 Kategorie
01.03.2006 21:34:34
Korčula: Tak na tých som nepomyslel. Sorráč.
Smajlík  chegevara Muž Kategorie
01.03.2006 21:32:10
chegevara: Fildáska a Undru
Smajlík  korčula Muž Kategorie
01.03.2006 21:30:07
chá, tak to je fakt dobrá debilita
Smajlík  Bernadetta Žena26 Kategorie
01.03.2006 21:29:48
Havel zviditeľnil Česko. Máte snáď iného takého človeka ? Koho ???
 chegevara Muž Kategorie
01.03.2006 21:04:47
Fildasek: Ve lži, pro tebe je lež vše co nenapsal Marx, Engels nebo ti co jim lízali prdele
Smajlík  korčula Muž Kategorie
01.03.2006 21:02:28
To si děláš srandu?
 xanders Muž Kategorie
01.03.2006 21:00:38
che, svetoveho vyznamu? Nechtej abych se zasmala, to ti najdu jine lidi z nasi historie, kteří mají světový význam a take vetsi vyznam pro CR
 Ceresa Žena Kategorie
01.03.2006 20:57:45
Blackshield.
pôvodne som napísal asi 10 pripomienok,ale nemá to zmysel. Zmazal som to ešte pri písaní. Kto pozná bližšie Havla,ten chápe aj jeho chybné kroky ,ktoré urobil . Je to dieťa vo veľkej politike. Čudujem sa vám ,že takto uveríte nejakému plátku a pošpiníte človeka svetového významu.
 chegevara Muž Kategorie
01.03.2006 20:56:06
kdo má rád obdobné články, tak na cibulka tečka net.
 Alef Muž Kategorie
01.03.2006 20:55:53
necetla jsem to cele. Nechapu, proc z Havla zacali delat neco nadlidskeho. To mi treba vetsi hrdinstvi nez OF prisla Solidarita u sousedu Polaku...
 Ceresa Žena Kategorie
01.03.2006 20:23:04
Hrůza....
Smajlík  ***Nety*** Žena24 Kategorie
01.03.2006 20:19:35
i ja mam havla rad
 devnull
01.03.2006 20:17:37
Mám Havla ráda.
Je to myslící člověk. Stejně jako jeho bratr Ivan.
 Cotton Žena37 Kategorie
01.03.2006 20:15:59
chegevara: Je to snazší, nazvat pravdu malostí, že? Vyvrať mi cokoli z mého prvního příspěvku a pak se můžeme bavit...
 Blackshield Muž26 Kategorie
01.03.2006 20:15:24
mám na Havla přibližně stejný názor jako na Škodu 105, 120 ve své době víceméně nic jiného k dispozici nebylo, tak jsme tím jezdili skoro všichni
 humusdacan Muž38 Kategorie
01.03.2006 20:14:06
Havla jsem nikdy ráda neměla, není mi sympatický. Ale na čtení je ten tvůj článek moc dlouhý.
Smajlík  fimi Žena32 Kategorie
01.03.2006 20:12:52
Mám Havla vo veľkej obľube a preto na tento článok poviem len toto: napísal to malý človek.
 chegevara Muž Kategorie
01.03.2006 20:09:09
Sorry, Filďasi, na mě zas moc dlouhé (ale až se budu nudit, přečtu) . Ale svůj názor na Havla mám a je sakra negativní! (bože, blbějšího neznám)
Smajlík  Jusik Žena26 Kategorie
01.03.2006 19:57:51
Goodlife: proboha, ty jsi důkazem toho, že volební právo by se mělo udělovat po nějakém testu přehledu a inteligence... Rozumí mládeži, no to mě poser...
 Blackshield Muž26 Kategorie
01.03.2006 19:56:44
Goodlife:? tak to je mi tě líto, že chceš žít ve lži
 Fildasek Muž33 Kategorie
01.03.2006 19:54:12
Nebudu ti nalhávat, že jsem to četla, ale jedno vím jistě, Havel je pro mě největší člověk, je to prostě někdo, kdo rozumí společnosti a i v 70ti ví, co chce mládež. Pro mě je vzorem
 Goodlife Žena20 Kategorie
01.03.2006 19:53:16
No tak za své předky Havel nemůže, to ovšem nemění nic na tom, že je to hajzl první kategorie. Nechal se zvolit komunisty, kvůli němu jsou tu dodnes ("Nejsme jako oni!"), ve svém prvním projevu po zvolení sliboval, že je to jen na chvíli a že nechce zpátky žádný majetek a všichni víme, jak to dopadlo... Dávál státní vyznamenání a milosti kamarádům z mokré čtvrti (pardon, z disentu...), udělil milost otcovrahovi ještě před vynesením rozsudku, protože se znal s matinkou (kauza Odložil)... Kázal vodu a pil víno v jeho filosofických projevech, kde plival po všem, co nebylo po jeho, zbaběle kopal do Klause, když byl na dně (Rudolfinský projev, za který jej odsoudil i Zeman), využil zavření toho Sládka a tím pádem byl znovuzvolen... Nemluvě o tom, že při povodních si válel šunky v Portugalsku. To, že se kurvil s komediantkou Veškrnovou, když mu manželka umírala na rakovinu, k němu tak nějak připadne.
 Blackshield Muž26 KategoriePřidání rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
TVÁ PŘEZDÍVKA:

OPIŠ BEZPEČNOSTNÍ KOD:
Captcha

Tento inzerat koupíte on-line od 100 Kč.
Přidej inzerát on-line od 100 Kč
TEXT ROZHŘEŠENÍ:

PŘILOŽ SMAILÍKA:
Smail Palec nahoru Smail Hrozící Smail Drží palec Smail Není to důležité Smail Dostaneš do huby Smail Smutný Smail Cože?? Smail Safra Smail Pusinka
jupííí tak bacha držím palec to je fuk tumáááš ach jo no nééé ?! safra mmmuc
(žádný )


Nejlepší chorálová skupina světa... GREGORIAN 2020 ...20th ANNIVERSARY WORLD TOUR.

REKLAMA
Copyright 2003 www.zpovednice.cz + www.spovednica.sk